Idiomy

GADUŁA
Idiom on the ball - znaczenie i przykłady wykorzystania

Idiom on the ball zna się na rzeczy

Idiom on the ball swoje korzenie zawdzięcza piłce nożnej. Dosłownie oznacza “na piłce” lecz jak wiemy, kolokacjom językowym należy dodać efekt trójwymiarowości. Wyobrażając sobie piłkarza tuż przed zdobyciem kolejnej bramki widzimy jego skupione oczy i chęć wygranej. Aby jednak zapewnić zwycięstwo swojej drużynie czekają go długie godziny treningów, które w efekcie przyniosą sukces. Dlatego właśnie podążając za ulubionym sportowcem łatwo dostrzeżemy, że za jego skupieniem podąża ogromna wiedza i doświadczenie. Idiom on the ball oznacza: znający się na rzeczy, obeznany, wnikliwy Na przykład: In Gaduła we take part in training sessions, so we are on the ball.

To get underway czyli nadać czemuś bieg

To get underway czyli nadać czemuś bieg

To get underway to idiom, który oznacza rozpoczęcie jakiegoś działania, procesu. Słowo “Way” oznacza drogę, ale na przekór nie mamy na myśli tej lądowej, a raczej morskiej. Dawniej tak właśnie był nazywany ślad powstający podczas przemieszczania się statków. Oryginalnie “under way” powinno być zastąpione wyrażeniem “on the” oznaczającym “w trakcie”. Na tą zmianę miał jednak wpływ język holenderski, ponieważ słowo “onderweg” jest bardziej tożsame właśnie z “under”. Dosłownie:nadać czemuś bieg, rozpocząć się, zacząć działać Na przykład:Attention please! A big surprise is getting underway.Uwaga! Szykuje się duża niespodzianka.

With flying colours to rewelacyjny idiom

Powiedzenie “with flying colours” to idiom używany w celu opisania wszelkiego rodzaju sukcesu, triumfu.Dosłownie oznacza ono : “śpiewająco”, “rewelacyjnie”, “świetnie”, “celująco”. Przykład:Our students will pass the Cambridge exam with flying colours.Nasi uczniowie zdadzą egzamin Cambridge śpiewająco. Idiom “with flying colours” powstał na przełomie XV i XVI wieku w czasie wielkich odkryć geograficznych. W tamtych czasach statki wracały do portu wraz ze swoimi podniesionymi lub opuszczonymi flagami. To był znak zwycięstwa lub porażki. Przed XVIII w. wyrażenie to było używane wyłącznie jako termin żeglarski. W późniejszym czasie zaczęto go także używać w języku narodowym.

Puzzle - To fit the bill spełni wymagania?

To fit the bill spełni wymagania?

Powiedzenie “To fit the bill” oznacza być odpowiednim do określonego celu. Dosłownie oznacza “nadawać się”, “spełniać wymagania”. Przykład użycia idiomu to fit the bill:Our students are very talkative, so the parrot in logo really fits the bill.Nasi uczniowie są bardzo rozmowni, dlatego papuga w naszym logo jest odpowiednia. Pochodzenie frazy “to fit the bill” jest bardzo interesujące. Na jej powstanie miała wpływ praktyka życia społecznego, ponieważ dawniej pozycję społeczną określały specjalne certyfikaty czy poświadczenia. Uprawniały one do ubiegania się o specjalne usługi lub produkty przeznaczone wyłącznie dla danej zbiorowości. Dziś również posiadamy rozmaite dokumenty jak na przykład legitymacje szkolne czy

A piece of cake czyli dlaczego zjedzenie ciasta jest łatwe?

A piece of cake czyli dlaczego zjedzenie ciasta jest łatwe?

Powiedzenie „a piece of cake” oznacza coś, co jest łatwe do osiągnięcia. Dosłownie „kawałek ciasta”, to idiomowa „bułka z masłem” lub “kaszka z mleczkiem”. Przykład użycia idiomu a piece of cake:Learning English with Gaduła is a piece of cake .Nauka angielskiego z Gadułą to łatwizna 😉 Idiom, by ciasto było “łatwe” zrodził się w latach 70. XIX wieku, kiedy ciasta w Stanach Zjednoczonych były bardzo często rozdawane jako nagrody za wygrywanie konkursów.