To fit the bill spełni wymagania?

Powiedzenie “To fit the bill” oznacza być odpowiednim do określonego celu. Dosłownie oznacza “nadawać się”, “spełniać wymagania”.

Przykład użycia idiomu to fit the bill:
Our students are very talkative, so the parrot in logo really fits the bill.
Nasi uczniowie są bardzo rozmowni, dlatego papuga w naszym logo jest odpowiednia.

Pochodzenie frazy “to fit the bill” jest bardzo interesujące. Na jej powstanie miała wpływ praktyka życia społecznego, ponieważ dawniej pozycję społeczną określały specjalne certyfikaty czy poświadczenia. Uprawniały one do ubiegania się o specjalne usługi lub produkty przeznaczone wyłącznie dla danej zbiorowości.

Dziś również posiadamy rozmaite dokumenty jak na przykład legitymacje szkolne czy studenckie, bądź karty stałego klienta, które powodują różne korzyści. Pomimo upływu czasu język angielski jest bardzo uniwersalny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *