With flying colours to rewelacyjny idiom

Powiedzenie “with flying colours” to idiom używany w celu opisania wszelkiego rodzaju sukcesu, triumfu.
Dosłownie oznacza ono : “śpiewająco”, “rewelacyjnie”, “świetnie”, “celująco”.

Przykład:
Our students will pass the Cambridge exam with flying colours.
Nasi uczniowie zdadzą egzamin Cambridge śpiewająco.

Idiom “with flying colours” powstał na przełomie XV i XVI wieku w czasie wielkich odkryć geograficznych. W tamtych czasach statki wracały do portu wraz ze swoimi podniesionymi lub opuszczonymi flagami. To był znak zwycięstwa lub porażki. Przed XVIII w. wyrażenie to było używane wyłącznie jako termin żeglarski. W późniejszym czasie zaczęto go także używać w języku narodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *