To get underway czyli nadać czemuś bieg

To get underway to idiom, który oznacza rozpoczęcie jakiegoś działania, procesu. Słowo “Way” oznacza drogę, ale na przekór nie mamy na myśli tej lądowej, a raczej morskiej. Dawniej tak właśnie był nazywany ślad powstający podczas przemieszczania się statków.

Oryginalnie “under way” powinno być zastąpione wyrażeniem “on the” oznaczającym “w trakcie”. Na tą zmianę miał jednak wpływ język holenderski, ponieważ słowo “onderweg” jest bardziej tożsame właśnie z “under”.

Dosłownie:
nadać czemuś bieg, rozpocząć się, zacząć działać

Na przykład:
Attention please! A big surprise is getting underway.
Uwaga! Szykuje się duża niespodzianka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *