|

Nie znam angielskiego. Skąd mam wiedzieć, że moje dziecko robi postępy?

Czasami zdarza się, że opiekun dziecka, które uczęszcza na zajęcia w Gadule nie zna języka angielskiego. W jaki sposób może rozpoznać czy jego podopieczny robi postępy?

Dzieci na kursach Teddy Eddie w Gadule często wplatają angielskie zwroty i zdania w sytuacje z życia codziennego i podczas zabawy, co oczywiście jest naszą największą radością!

O postępach uczniów rozmawiamy przy każdym spotkaniu z rodzicem oraz w trakcie tzw. “dwuminutówek”.

Dodatkowo postępy naszych Kursantów są regularnie monitorowane, a pod koniec każdego semestru każdy opiekun otrzymuje szczegółowy raport o osiągnięciach oraz niezbędne wskazówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *