Metody nauki języka angielskiego w grupie trzylatków

Metody i techniki wykorzystywane w nauce języka angielskiego w naszych najmłodszych grupach w Gadule skupiają się wokół kilku bazowych elementów o których za chwilę. Przede wszystkim zależy nam, żeby Państwo mieli świadomość, iż trafiając do nas Wasze dziecko będzie akceptowane, szanowane i bezpieczne.

Gaduła powstała z miłości do dzieci, a metody przez nas stosowane są zgodne z najnowszymi badaniami neurolingwistyki. TPR -Total physical response, bazująca na wiedzy uzyskanej przy obserwacji dzieci w trakcie ich nauki i stopniowego poznawania ojczystego język oraz metoda naturalna, czyli ekspozycja znacząca – wykorzystująca dziecięcą potrzebę nauki przez naśladownictwo i kopiowanie dorosłych. Ten zestaw doprawiamy filozofią Genki English i tak powstaje doskonała mikstura, która pozwala maluszkom zanurzyć się w języku i chłonąć go wszystkimi zmysłami. Dodatkowo w pracy z grupą trzy latków szczególnie ważna jest świadomość krótkiego czasu koncentracji dzieci oraz potrzeba niezwykłej dynamiki zajęć. Temat zajęć językowych dla dzieci porusza również ten artykuł

Total physical response nazywana w skrócie TPR, bazuje na połączeniu nauczania języka z ruchem. Uruchomione zostają wtedy dwie półkule mózgowe. Pracuje więc cały mózg, aby nauka była bardziej efektywna. Ta metoda ma na celu szybkie rozpoznanie znaczenia uczonej struktury językowej oraz pasywną znajomość samej frazy. Gramatyka jest wprowadzana intuicyjnie poprzez poznawanie coraz większej ilości, wyrazów, zdań i zwrotów. Sama metoda opiera się na tworzeniu bezstresowego środowiska nauczania dziecka oraz świadomości, że pierwszy etap poznawania każdego nowego język zaczyna się od osłuchania z jego brzmieniem i melodią. Szanujemy również etap ciszy każdego naszego ucznia.

Metoda naturalna, The Natural Approach, zakłada posługiwanie się lektora językiem prostym, naturalnym, którego znaczenie uczeń rozszyfrowuje z kontekstu. Ta metoda również bazuje na bezstresowym środowisku nauczania. Pozytywne emocje sprawiają, że nauka przynosi efekty większe od naszych oczekiwań. Nie zmuszamy dzieci do mówienia, wiemy, że zaczną mówić kiedy będą na to gotowe. W Gadule dzieci są ważne.

Genki English to certyfikowana przez Britisch Council metoda nauczania języka angielskiego dzieci, na poziomie A1-A2 wg. CEFR, zaadoptowana u nas w Gadule. Głównym założeniem filozoficznym Genki English jest fraza I can do it! Potrafię! To właśnie wiarę we własne możliwości pragniemy zaszczepić w naszych najmłodszych uczniach. Śpiewając, bawiąc się i grając przyjemnie jest oswajać języki obce przedszlolakom. A nasi uczniowie nie czują, że się uczą. To nasz największy sukces.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *