Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w Gadule w roku szkolnym 2022/2023

Kontynuacja

Kwota zniżki: 60zł
Data obowiązywania: 15-31.05.2022
Warunek: Przy zakupie kursu w maju
Dla kogo: Dla stałych klientów

Rodzina

Kwota zniżki: 50zł
Data obowiązywania: W trakcie całego roku szkolnego
Warunek: Obydwie osoby będą na kursie do końca roku szkolnego (minimum 1 semestr)
Dla kogo: Zniżka przyznawana na drugie i kolejne dziecko w rodzinie zapisane na kurs w tym samym roku szkolnym

Zniżki odejmowane są od ostatniej należnej raty kursu. Warunkiem uzyskania zniżki jest terminowe regulowanie płatności za kurs według harmonogramu wpłat.

Łączna wartość zniżek na Klienta nie może przekroczyć 300zł