Zniżki

Gaduła

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w Gadule w roku szkolnym 2021 2022

Stara cena

Kwota zniżki: uzależniona jest od wybranego kursu.
Data obowiązywania: 20.05-31.05.2021
Warunek: Kurs zakupiony do 31.05.2021 online
Dla kogo: Wyłącznie dla stałych klientów, którzy zdecydują się na kontynuacje nauki w Gadule i zarezerwują kurs w maju.

Kontynuacja

Kwota zniżki: 50zł
Data obowiązywania: 1-30.06.2021
Warunek: Przy zakupie kursu w czerwcu
Dla kogo: Dla stałych klientów, którzy nie zdążyli wykupić kursu w maju po starej cenie. (Nie jest to zniżka dla stałych klientów wykupujących kurs w maju po zeszłorocznej cenie)

Wczesna rejestracja

Kwota zniżki: 50zł
Data obowiązywania: 1-30.06.2021
Warunek: Kurs zakupiony w czerwcu
Dla kogo: Wyłącznie dla nowych klientów

Rodzina

Kwota zniżki: 50zł
Data obowiązywania: W trakcie całego roku szkolnego
Warunek: Obydwie osoby będą na kursie do końca roku szkolnego (minimum 1 semestr)
Dla kogo: Dla rodzeństw

Ambasador Gaduły

Kwota zniżki: 50zł zniżki za każda poleconą osobę
Data obowiązywania: W dowolnym momencie roku, nie krótszym niż 1 semestr nauki
Warunek: Osoba polecona wykupi kurs i pozostaje na kursie do końca roku szkolnego (minimum 1 semestr). Osoba polecająca również zrealizuje kurs w całości.
Dla kogo: Dla zadowolonych klientów, którzy z przyjemnością polecają kursy Gaduły swoim przyjaciołom

Zniżki odejmowane są od ostatniej należnej raty kursu. Warunkiem uzyskania zniżki jest terminowe regulowanie płatności za kurs według harmonogramu wpłat.

Łączna wartość zniżek na Klienta nie może przekroczyć 300zł