Kolokacja aim high mierzy wysoko

Kolokacja aim high używana jest, gdy chcemy zaznaczyć, że stawiamy przed sobą ambitne cele.Dosłownie oznacza ono: „mierzyć wysoko”, „celować wysoko”. Na przykład:In „Gaduła” we always aim high.W „Gadule” zawsze mierzymy wysoko. Kolokacja ta składa się z dwóch wyrazów połączonych ze sobą: słowa „aim” oznaczającego „cel”, „zamiar”, „celowanie”, „dążenie” oraz słowa high oznaczającego „wysoki”. Jak widać …

Kolokacja aim high mierzy wysoko Read More »