Sztuczna Inteligencja na zajęciach z języka angielskiego

Sztuczna inteligencja na zajęciach językowych

Żyjemy w ciekawych czasach, które nie pozostawiają momentu na nudę. W Gadule idziemy z duchem czasu i dostosowujemy się do zmieniających się okoliczności.

Aktualnie patrzymy w stronę AI. Czy Was również Interesuje sztuczna inteligencja?

Wykorzystanie modelu AI czyli Artificial Inteligence podczas zajęć języka angielskiego może być fascynujące i skuteczne. Budzi ciekawość ucznia i jest sposobem na przełamanie rutyny na lekcjach.

Mamy kilka pomysłów, jak go wykorzystać w tym roku:

Rozmowy i dialogi: Uczniowie ćwiczą pisanie dialogów, wymieniają się krótkimi rozmowami w języku angielskim z modelem AI. To pomoże im w ćwiczeniu konwersacji i poprawie umiejętności gramatycznych.

Korekta tekstów: Uczniowie mogą napisać krótki tekst w języku angielskim, a następnie poprosić model o korektę. To pomoże im zrozumieć błędy i poprawić swoje zdolności redakcyjne.

Tłumaczenia: Uczniowie mogą ćwiczyć tłumaczenie z języka ojczystego na język angielski lub odwrotnie. Mogą poprosić model AI o tłumaczenie konkretnych zdań lub tekstów.

Opisy obrazków: Na podstawie dostarczonych obrazków, uczniowie mogą pisać opisy w języku angielskim. To pomoże im rozwijać zdolność opisywania rzeczy i sytuacji niezbędne przy okazji każdego egzaminu międzynarodowego.

Tworzenie opowiadań: Zaczynając od pewnego tematu, uczniowie mogą prosić model o pomysły na rozwinięcie opowieści. To ćwiczenie rozwija kreatywność i umiejętność tworzenia spójnych narracji.

Ćwiczenia gramatyczne: Uczniowie mogą zadawać pytania związane z gramatyką i strukturami językowymi, aby lepiej zrozumieć ich użycie.

Prezentacje tematyczne: Uczniowie mogą wybrać interesujący temat i poprosić model o pomoc w zbieraniu informacji lub generowaniu pomysłów do prezentacji.

Pytania i odpowiedzi: Nauczyciel może zadawać AI pytania związane z tematem lekcji, a uczniowie mogą analizować i interpretować odpowiedzi, co poszerza możliwy zakres opcji i możliwości

Słownik i wyrażenia idiomatyczne: Uczniowie mogą poprosić model o wyjaśnienie znaczenia słów, zwrotów idiomatycznych lub wyjaśnienie różnic między podobnymi wyrażeniami.

Symulacje sytuacji życiowych: Uczniowie mogą symulować codzienne sytuacje, takie jak zakupy, rezerwacje hotelowe czy zamawianie jedzenia w restauracji, ćwicząc w ten sposób praktyczne umiejętności komunikacyjne.

Podczas korzystania z AI na zajęciach języka angielskiego zachęcamy uczniów do myślenia krytycznego, weryfikowania generowanych odpowiedzi oraz kontynuowania nauki na podstawie uzyskanych wyników.

Model AI jest dla nas w Gadule świetnym narzędziem wspomagającym, jednak zawsze traktujemy go jako uzupełnienie do naszych sprawdzonych metod nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *