Regulamin Konkursu „Podróże z Teddy Eddie”

Organizatorem konkursu jest firma Gaduła Agnieszka Pawlińska z siedzibą w Śremie przy ul. Chłapowskiego 18.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Teddy Eddie na wakacjach-praca plastyczna” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com na stronie „ Gaduła – angielski, niemiecki, kodowanei, robotyka”

Konkurs trwa od 25.05.2020 r. do godz. 12:00 dnia 02.06.2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3.06.2020 r.

Nagrodą główną jest: Zestaw upominkowy Teddy Eddie. W skład Pakietu konkursowego wchodzą: poduszka Teddy Eddie Ślimak, pudełko śniadaniowe Teddy Eddie Rakieta, kredki Teddy Eddie, tatuaże Teddy Eddie, bransoletka bezpieczeństwa Teddy Eddie, notes i długopis Teddy Eddie.
Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatkowo bon upominkowy w wysokości 50zł, na zakup wesołego kursu wakacyjnego z języka angielskiego „Teddy Eddie on holiday” organizowanego przez Gadułę.

W konkursie mogą brać udział wszyscy rodzice dzieci w wieku do 7 lat zamieszkali na terenie Śremu i okolic.

Zadanie konkursowe jest następujące: W komentarzu pod postem konkursowym, który pojawi się w dniu 25.05.2020 r. o godz. 16:00 na naszym fanpage Gaduły pod adresem: https://www.facebook.com/wgadule należy załączyć pracę plastyczną w postaci zdjęcia przedstawiającą misia Teddy Eddie na wakacjach.
Pod Twoim komentarzem zbierz maksymalną liczbę polubień od swoich znajomych. Polubienia muszą pochodzić od prawdziwych znajomych, którzy ewentualnie w ciągu 24 godzin będą w stanie potwierdzić, że polubili komentarz konkursowy. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne ze zgodą na dalsze udostępnianie jego treści na stronie www.wgadule.pl oraz fanpage wgadule oraz teddyeddiesrem

Osoby, które spełnią warunki opisane w pkt 7. znajdą się w finale naszej zabawy.

Osoba z największą ilością polubień pod swoiją pracą zostanie nagrodzona nagrodą wymienioną w pkt. 5
O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.
Warunkiem otrzymania nagrody jest:
a) Możliwość skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od daty przyznania nagrody (przez portal Facebook) w celu ustalenia adresu do wysyłki nagrody.
b) Bony upominkowe na kurs wakacyjny „Teddy Eddie on holiday” (kody redukujące cenę kursuw sklepie internetowym) będą wysyłane drogą elektroniczną w wiadomości mailowej przez portal Facebook.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

Regulamin wchodzi w życie 25.05.2020r.

Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Gaduła Agnieszka Pawlińska przy ulicy Chłapowskiego 18/4 w Śremie, telefon: 796 046 427, mail: kontakt@wgadule.pl

Firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@pawlinski.com.pl lub telefonicznie 796 026 486 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.