Nasze kursy uczą realnego angielskiego praz wzmacniają dzieci w utrwaleniu materiału zawartego w podstawie programowej realizowanej w szkołach podstawowych. Do  tego zadania wybieramy wyselekcjonowane materiały najlepszych wydawnictw, które poza znajomością języka angielskiego kształtują w dzieciach również umiejętności XXI wieku –  niezbędne w dzisiejszym świecie.

Umiejętne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych,  nawiązywanie relacji, selekcjonowanie informacji, samodzielność,  skuteczne negocjowanie, sprawna komunikacja czy kreatywne rozwiązywanie  problemów to tylko kilka przykładów z naszych lekcji.

Dlaczego to robimy?

Ćwiczymy umiejętne korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ponieważ  jest niezbędne dla wielu działań w życiu. Nie tylko umożliwiają one szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, ale także pozwalają na komunikację z ludźmi z całego świata oraz na kreatywne rozwiązywanie problemów.

Jednym z kluczowych elementów umiejętnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych jest również nawiązywanie relacji a to nasz Gadułowy priorytet. Dzięki internetowi, łatwiej jest poznać nowych ludzi, nawiązać kontakty, co może prowadzić do rozwoju osobistego i zawodowego.Korzystając z nowych technologii, pamiętamy szczególnie o szacunku i empatii w relacjach z innymi ludźmi.

Kolejną ważną umiejętnością, która kształtujemy w Gadule w trakcie nauczania języka angielskiego jest selekcjonowanie informacji. Umiejętność selekcjonowania informacji pomaga w wyborze rzetelnych źródeł i dokładnych informacji, co z kolei może prowadzić do skuteczniejszego działania i podejmowania trafnych decyzji. Selekcjonowanie informacji bardzo przydatne jest naszym uczniom przy zadaniach egzaminacyjnych Cambridge.

Samodzielność to kolejna ważna umiejętność, która jest potrzebna w dzisiejszym świecie, a na kształtowanie której poświęcamy czas w trakcie trwania kursów Chatty. Dzięki nowoczesnym technologiom, łatwiej jest rozwiązywać problemy i poszukiwać informacji na własną rękę, co prowadzi do większej niezależności i autonomii. Samodzielność nie oznacza braku wsparcia i pomocy od Lektorów, a raczej umiejętność proaktywnego szukania informacji  i korzystania z zasobów, które są dostępne w zasięgu ręki ucznia.

Skuteczne negocjowanie jest również ważne w dzisiejszym świecie oraz przewidujemy iż będzie odgrywało ważną role również w przyszłości. Skuteczne negocjowanie pozwala na osiąganie korzystnych rozwiązań i nawiązywanie długofalowych relacji. Na naszych zajęciach negocjujemy przekonując o swojej racji stosując wyszukane argumenty.Materiały dydaktyczne wybrane do prowadzenia naszych kursów łączą w sobie wiedzę  naukową, nowoczesne technologie, atrakcyjną grafikę i multimedia, dzięki  czemu uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy w ciekawy i interaktywny  sposób. Kursy Chatty obejmują różne poziomy zaawansowania od A1 do B1 według skali CEFR. Koniecznie dołączcie do nas!