GADUŁA
Radosław Pawliński
Idiom on the ball - znaczenie i przykłady wykorzystania

Idiom on the ball zna się na rzeczy

Idiom on the ball swoje korzenie zawdzięcza piłce nożnej. Dosłownie oznacza „na piłce” lecz jak wiemy, kolokacjom językowym należy dodać efekt trójwymiarowości. Wyobrażając sobie piłkarza

To get underway czyli nadać czemuś bieg

To get underway czyli nadać czemuś bieg

To get underway to idiom, który oznacza rozpoczęcie jakiegoś działania, procesu. Słowo „Way” oznacza drogę, ale na przekór nie mamy na myśli tej lądowej, a

Kolokacja aim high mierzy wysoko

Kolokacja aim high używana jest, gdy chcemy zaznaczyć, że stawiamy przed sobą ambitne cele.Dosłownie oznacza ono: „mierzyć wysoko”, „celować wysoko”. Na przykład:In „Gaduła” we always

With flying colours to rewelacyjny idiom

Powiedzenie „with flying colours” to idiom używany w celu opisania wszelkiego rodzaju sukcesu, triumfu.Dosłownie oznacza ono : „śpiewająco”, „rewelacyjnie”, „świetnie”, „celująco”. Przykład:Our students will pass

Puzzle - To fit the bill spełni wymagania?

To fit the bill spełni wymagania?

Powiedzenie „To fit the bill” oznacza być odpowiednim do określonego celu. Dosłownie oznacza „nadawać się”, „spełniać wymagania”. Przykład użycia idiomu to fit the bill:Our students